FRÍSK vill lækka virðiskaukaskatt á aðgangseyri að kvikmyndahúsum

Félag rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði (FRÍSK) fagnar því eindregið að vinnu nefndar við skýrslu um rekstrarumhverfi fjölmiðla skuli vera lokið. Með skýrslunni eru settar á dagskrá nokkrar tillögur til umbóta á umhverfi fjölmiðla sem samtökin hafa lengi barist fyrir. Er þar einkum vert að nefna tillögur nefndarinnar um lækkun og samræmingu virðisaukaskatts á sölu og áskriftum á rafrænu formi og af hljóð og myndefni úr 24% í 11%. Þá fagna samtökin jafnframt eindregið þeim tillögum sem lúta að endurgreiðslu kostnaðar við textun og talsetningu myndefnis, sem og endurgreiðslu á kostnaði við framleiðslu á fréttum og fréttatengdu efni.

Samtökin vilja þó hvetja til þess að virðisaukaskattur á aðgangseyri að kvikmyndahúsum verði lækkaður niður í sama virðisaukaskattþrep og lagt er til í skýrslunni. Engin rök eru fyrir því að misháir neysluskattar skuli innheimtir eftir því hvort myndefni er keypt til áhorfs í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Auk þess má leiða líkur að því að slíkur ójöfnuður við skattlagningu muni hygla einu neysluformi á kostnað annars. Óheppilegt væri ef þær skattalækkanir sem lagðar eru til í skýrslunni myndu bitna á rekstri kvikmyndahúsa sem nú þegar búa við einn hæsta virðisaukaskatt í heimi. Á flestum norðurlöndum er aðgangseyrir í kvikmyndahús í lægra skattþrepi.

FRÍSK eru samtök helstu sjónvarpsstöðva og kvikmyndahúsaiðnaðarins hér á landi. Sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðurinn velti 34,5 milljörðum árið 2014 (skv. skýrslu Capacent Gallup frá febrúar 2016). Samanlagt renna um 12 milljarðar til hins opinbera vegna sjónvarps- og kvikmyndaiðnaðarins skv. sömu rannsókn

Athugasemdir

Athugasemdir