OPIÐ Bréf til Ríkisskattstjóra

Kópavogur 30.01.2018

Með þessu bréfi vil ég leggja inn fyrirspurn til yðar Hr. Ríkisskattstjóri Skúli Eggert Þórðarson, sem er svohljóðandi:

Þegar ég hef talið fram til skatts allar tekjur sem mér ber að gera ásamt því að telja upp öll hlunnindi sem mér hefur áskotnast á árinu sem er að líða. Það er tekið fram í skattalögum að öll hlunnindi skulu talin fram og greiða ber af þeim skatt eins og t.d. bifreiðahlunnindum og öðrum hlunnindum sem framteljanda áskotnast.

Þess vegna spyr ég Yður Hr. Ríkisskattstjóri hvers vegna eru þá ekki öll hlunnindi sem augljóst hafa verðmæti sem bætir hag viðtakanda svo um munar skattlögð?                  Það er augljóst að embætti Yðar hefur ekki sinnt sínum skyldum er varðar skattlagningu á hlunnindum og er það afar gróft brot á jafnræðisreglunni og stjórnsýslulögum.

Á hverju ári, nánar tiltekið í ágúst, er úthlutað aflaheimildum til útgerðarfélaga sem eru þeim að kostnaðarlausu. Þessi hlunnindi hafa aldrei verið skattlögð frá því að kvótakerfið var sett á upp úr 1984. Þetta eru verðmæti upp á þúsundir milljarða á núverandi gengi vísitölu og enginn skattur greiddur af því.

Þessi hlunnindi eiga að vera skattlögð í sömu skattprósentu og lögaðilar greiða af öðrum tekjum. Ég geri ráð fyrir því að ríkið hafi orðið af skatttekjum sem nemur hundruðum milljörðum á núvirði.

Þessu til rökstuðnings þá hafa þessar úthlutanir gengið kaupum og sölum og hafa þær tekjur verið skattlagðar eins og aðrar tekjur. Hver er þá munur á skattgreiðslu hlunninda og svo skattgreiðsla af söluhagnaði hlunnindanna?

Ég væri afar þakklátur ef Þér Hr. Ríkisskattstjóri upplýsti um ástæðuna fyrir því að ekki hafi verið innheimtur skattur af þessum hlunnindum allan þennan tíma.

Með virðingu og vinsemd

Guðlaugur Hermannsson

Athugasemdir

Athugasemdir