FréttirInnlent,,Við þurfum auðlindaákvæði í stjórnarskrá“

Ritstjórn Fréttatímanns6 mánuðir síðan6 min

Í umræðunni um orkupakka 3, hefur lítið sem ekkert heyrst frá Vinstri grænum og Samfylkingunni sem að styðja áform ríkisstjórnarinnar um innleiðingu orkupakka 3. En Oddný G. Harðardóttir, Samfylkingunni póstaði eftirfarandi um O3: 

Umræðan um orkupakka 3 dregur fram með svo skýrum hætti að við þurfum auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Formenn flokkanna sem sæti eiga á þingi eru að vinna með endurskoðun á stjórnarskránni. Ég veit ekki hver staðan er þar en svona leit auðlindaákvæðið út vorið 2013 eftir vinnslu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á tillögum stjórnlagaráðs og mér finnst það fínt:

35. gr.
Náttúruauðlindir.

Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds fara með forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt auðlindanna og réttindanna í umboði þjóðarinnar.

Óheimilt er að framselja beint eða óbeint með varanlegum hætti til annarra aðila réttindi yfir jarðhita, vatni með virkjanlegu afli og grunnvatni, sem og námaréttindi, í eigu ríkisins eða félaga sem alfarið eru í eigu þess. Sama gildir um réttindi yfir vatni, jarðhita og jarðefnum á ríkisjörðum umfram lágmarksréttindi vegna heimilis- og búsþarfa.

Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafsins innan íslenskrar lögsögu, auðlindir á, í eða undir hafsbotninum utan netlaga svo langt sem fullveldisréttur ríkisins nær, vatn, þó að gættum lögbundnum réttindum annarra til hagnýtingar og ráðstöfunar þess, og auðlindir og náttúrugæði í þjóðlendum. Löggjafinn getur ákveðið að lýsa fleiri auðlindir og náttúrugæði þjóðareign, enda séu þau ekki háð einkaeignarrétti. Í eignarlöndum takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar.

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi. Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra takmarkaðra almannagæða, gegn eðlilegu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita á jafnræðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignar eða óafturkallanlegs forræðis.

Hér má sjá færslu Oddnýjar

Ritstjórn Fréttatímanns

Fréttatíminn er óháður miðill.